• Kapitál pre podnikanie 
    ​s pozitívnym 
    spoločenským
     dopadom


    Príjem žiadostí o investície z fondu CB ESPRI Impact One je už pozastavený z dôvodu naplnenia investičnej kapacity.

CB ESPRI

CB ESPRI je správcom fondu na podporu podnikov a neziskových organizácií s pozitívnym spoločenským vplyvom. Fond bude

investovať v období rokov 2022 a 2023 spolu do 10,5 mil. eur.

Pre koho je investícia určená

Obchodné spoločnosti alebo mimovládne organizácie pôsobiace v SR alebo aj inde na území EÚ, ktoré spĺňajú kritériá malého alebo stredného podniku.

Investícia bude smerovať do
aktivít mimo Bratislavského kraja.

Ochota zamestnať (aj krátkodobo či sezónne) ľudí vrátane dlhodobo nezamestnaných, starších či menej vzdelaných.

Možnosť exitu CB ESPRI splatením úveru alebo predajom investície do konca roka 2031.

Spoločnosť by mala pôsobiť v niektorej z nasledovných oblastí: (i) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, (ii) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, (iii) ochrana ľudských práv a základných slobôd, (iv) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, (v) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, (vi) tvorba a ochrana životného prostredia, (vii) ochrana zdravia obyvateľstva, (viii) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, (ix) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Forma investície

Kúpa obchodného podielu


Konvertibilný úver


Podriadený 
dlh


Revenue-based finance


Výška investície závisí od individuálnych potrieb podniku
a pohybuje sa od 25 tisíc do 500 tisíc eur.

Výhody investície


Rýchly a flexibilný proces


Atraktívna valuácia cieľového podnikuUdržanie manažérskej kontroly nad podnikom


Podpora rozvoja spoločensky

 prospěšných aktivít

Náhrada úverového financovania - ak subjekt

 nevie alebo nechce projekt financovať z banky,

 alebo spolu s úverom - umožňuje financovať 

 projekty aj vo väčšom rozsahu podľa miery

                           pákovania.

Kde nás nájdete

CB ESPRI
UNIQ
Staromestská 3
811 03 Bratislava, SK